Bestuur

 

Voorzitter
Co

C. Mulder
Telefoon 030-2311219

Secretaris
freek
F.J. Luider
Telefoon 030-2421782
fjliuder@hotmail.com

Penningmeester
ger
G. Hak
Telefoon 0294-741335
email:penningmeester EUKV

2e Voorzitter
willem

W.J. Pest
Telefoon 030-2612201

2e Penningmeester
rika
R. Pest-v. Tessel
Telefoon 030-2612201


Ringen bestellen via
Ringencommissaris G.J.RijntjesspacerElandweide 102, 3437 CV Nieuwegein 030-6032624

Onderstaand de gouden speld die wordt uitgereikt aan ereleden.

logoTekstEUKV

Ere-voorzitter: Piet Kragten
Ereleden zijn :Freek Luider, Jenny Rijntjes, Gerard Rijntjes en Anton Westening.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht,onder nummer 40481216.

Het codenummer van de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is 219.

Contributie en andere overschrijvingen,kunnen geschieden op Rabo banknr:
NL 57RABO 0132 4329 35 t.n.v. Eerste.Utrechtse.Kanarie.Vereniging.Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.