Laatste nieuws/Mededelingen

Beste leden

 

Vrijdag 22 Januari 2016

Vanmorgen bijtijds de polder ingetrokken op de fiets , in de hoop wat open water te vinden en hierin dan een snoek te verleiden om in mijn kunstaas te bijten.
Helaas mocht dit niet zo zijn ,koning winter had de polder nog in zijn macht ,dus het kunstaas zal nog wel een paar dagen droog blijven.
Nu zullen jullie wel denken wat moet hij nu met zijn visverhaal bij de vogelvereniging.
Dat is niet zo moeilijk hoor , als ik de polder in ga staat mijn vogel radar altijd op 100% open.
Ik zie dan vaak vogels op een dag waar veel mensen hun hele leven over doen.
Zoals vanochtend stonden er bij de J.M. Muinck Keizerbrug weer 14 ooievaars te kou kleumen en was er in de lucht nog meer versterking onderweg.
Op de dicht gevroren poldersloten lag het bezaaid met elzenzaad , wat uit de elzenpropjes druipte.
Het wemelde dan ook van de sijzen , het geblèr van de mannetjes was al van verre te horen.
Tientallen sijzen zaten op het ijs en in de bomen zich te goed te doen aan het elzenzaad.
In de bomen hoorde je het getrommel van de bonte spechten en ook de groene specht liet zijn lach horen.
Ook de ijsvogel was weer present , er gaat geen dag voorbij als ik sta te vissen of ik kom meerdere van deze blauwe schichten tegen in de polder.
Als zou je het aan zijn naam niet zeggen ,is de ijsvogel niet echt blij met de dicht gevroren sloten , hij kan nu niet bij zijn geliefde kleine visjes komen.
Op zo'n ritje door de polder kom ik nog meer vogels tegen ,roodborst ,putter ,merel, winterkoning , vink ,keep enz.
En ja ook vaak hazen.
Zo zie je maar dat een visverhaal , zomaar een vogelverhaal kan worden.
Ik kan jullie alleen maar aanraden eens de fiets te pakken en de polder in te gaan ,ogen en vooral oren goed open te houden ,sommige vogels moet je eerst horen ,anders ben je te laat om ze te zien.
Daar kan geen tentoonstelling tegen op.
Zoals jullie zien is foto's maken niet mijn ding ,ik hoop dat de ooievaars te zien zijn.
Groeten Freek Luid
er.

Het goudhaantje

Dit zeer beweeglijke groengrijze vogeltje met witte oogring en dito vleugelstrepen is een liefhebber van naaldbomen.
De kleinste broedvogel van Europa, het goudhaantje, is een schuw en geheimzinnig diertje.
Hij valt niet op in zijn leefgebied in het bosland.
Hoewel hij klein is, is dit geharde dier in staat tot grote prestaties, tijdens de trek legt hij vaak enorme afstanden af. Omdat het gezang van het goudhaantje mooi klinkt en hij familie is van grotere tuinfluiters, staat hij soms ook bekend als tuinfluiter.
Het goudhaantje leeft bij voorkeur in naaldboombossen en gemengd bosland, maar komt ook vaak in grote tuinen waar genoeg geschikte bomen zijn. Hij houdt vooral van naaldbomen, waaronder de Noorse spar, zilverspar, taxis, cypres en bergspar. Actief en vlug fladdert deze rusteloze vogel van boom naar boom, grotendeels uit het zich in de schaduw van de bladeren. Zijn aanwezigheid is makkelijk te ontdekken door zijn onophoudelijk 'zee-zeeee-zeee'-geroep, en zijn kwelende gezang. In de winter vormen sommige goudhaantjes troepen en blijven binnen goed gedefinieerde territoria, soms komen ze samen met andere vogels zoals mezen. Andere trekken in de herfst weg en vliegen enorme afstanden over land en zee, naar Spanje, Oost-Europa en delen van noordelijk Afrika.
Het goudhaantje eet spinnen en een verscheidenheid aan insecten en hun larven. Overdag zoekt hij constant eten, of hij springt erlangs of hij hangt ondersteboven aan een tak terwijl hij eten zoekt. Deze drukke vogel jaagt vooral tussen de naalden van coniferen en de bladeren, twijgen en bast van bladverliezende bomen en struiken. Het vindingrijke goudhaantje zweeft vaak boven een spinnenweb, en wacht totdat hij vastzittende insecten kan pakken, net als de spin zelf.
De paartijd loopt van april tot mei. Tijdens het paringsritueel zet het mannetje zijn oranje kuif en veren op en laat zijn vleugels hangen. Als ze eenmaal paren hebben gevormd, beginnen het mannetje en het vrouwtje met het bouwen van het nest. Ongebruikelijk voor de meeste vogels is dat goudhaantjes vaak twee nesten bouwen. Het bouwen kan wel twee weken duren. Hoewel het vrouwtje de eieren uitbroedt, worden de kuikens eerst alleen maar door het mannetje gevoerd. Daardoor kan het vrouwtje naar het tweede nest vliegen, waar ze opnieuw eieren legt en uitbroedt.
Hoewel goudhaantjes wijdverspreid en veel voorkomen, kan hun aantal soms dramatisch schommelen. Deze kleine vogels hebben veel last van slecht weer, ze hebben bijvoorbeeld enorm te lijden gehad onder de extreem koude Britse winters begin de jaren zestig. Goudhaantjes zijn vooral kwetsbaar tijdens de trek. Afname van leefgebied in het bosland vormt ook een bedreiging voor hun populatie.

 


Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.