De TT van 2018 zit er weer op
Alle prijswinnaars nogmaals proficiat , niets gewonnen , volgend keer beter.
Speciale dank gaat uit naar de alle medewerkers ,de zaal is weer spic en span.
Alle inzenders op het district en wereldshow veel succes gewenst.
Sportgroeten Freek

Verslagje onderlinge tentoonstelling 2018.

Op 20 nov was het zover en konden we beginnen met de aanvang van onze onderlinge tentoonstelling 2018.
Kosten nog moeite waren gespaard om hier een geslaagde gebeurtenis van te maken.
Het aantal ingezonden was iets meer dan 300 vogels en tevens waren een aantal verlichte vitrines gevuld met Europese cultuurvogels en andere bijzonder vogels.
Het ophalen TT materiaal en het opbouwen van de stellingen verliep dit keer erg voorspoedig en al snel stond alles op zijn plaats.
Woensdagavond vogels inbrengen verliep voorspoedig.
De keurdag verliep voorspoedig en deze werd slechts onderbroken voor de lunch.
Het enige smetje was het meer dan 1 uur te laat arriveren van de keurmeester zang, waardoor het geheel wat uitliep.
We zullen het maar houden op de leeftijd van de man, maar het gaf wel wat irritatie.
In de middag waren de meeste kampioenen bekend.
Hierna kon de laatste hand aan de catalogus gelegd worden , jammer dat de kwaliteit van het drukwerk niet was wat we gewend zijn.
Vrijdag werd de zaal in gereedheid gebracht , zodat we ons publiek in een gezellige zaal konden ontvangen.
De zaal versierd met groen en linten op de kooien van de prijswinnaars aangebracht.
De opening werd deze avond erg goed bezocht.
Zaterdag konden we na het stofzuigen en voeren van de vogels, open voor het publiek ,de toeloop was voor een zaterdag redelijk te noemen.
Zondag de gebruikelijke prijsuitreiking en uitgifte van de vogels en napraten.
Alweer de laatste dag en dat vond menigeen niet erg.
Om de volgende dag weer in klein comité aanwezig te zijn voor het retour brengen van de materialen naar de fa.Bakker.
Hierna moest de zaalruimte weer aan kant gebracht worden en in het middag uur was niet meer te zien dat hier bijna 300 vogels hadden gestaan. Tot slot wil ik alle medewerkers van harte bedanken voor hun inzet ,ook sponsoren en adverteerders hartelijk dank voor uw ondersteuning aan onze vereniging en niet te vergeten inzenders en keurmeesters.
Ten slot viel het mij wel op dat bij het op en afbreken, het steeds dezelfde mensen zijn die zich hiervoor opgeven.

webmaster EUKV

 

Impressie van de onderlinge TT 2018

 


Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.