Orientaalse vogels

Ga naar de databank Oosterse vogels


Freek Luider tel. 030 2421782 of fjluider@hotmail.com.

Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.