Bestuur

 

Voorzitter
jannes
J.Rosendal
Telefoon 0653240106
email voorzitter EUKV

Secretaris
freek
Freek Luider
Begoniastraat 3
3551BJ Utrecht
Telefoon 030 2421782
email secretaris EUKV

Penningmeester
gerard
G. Rijntjes
Telefoon 030-6032624

Voorzitter TT commissie
henk
Henk Doward

2e penningmeester
Jos
G.B.J.M. Kortenhoff
Telefoon 06-55134008

Commissaris (verantwoordelijk bar)
Kees
K.Verhoef
Telefoon 0346-262398

Overige tentoonstelling commissieleden

Opbouw TT A.Harskamp email Aart

Catalogus TT S.Meester email Steven

Ringencommissaris A.Harskamp email Aart telefoon 06-57509565

Organisator Vogelbeurzen en evenementen

Webmaster A.v.Kesteren email webmaster Arie

Onderstaand de gouden speld die wordt uitgereikt aan ereleden.

logoTekstEUKV

Ere-voorzitter: Piet KragtenlogoTekstEUKV


Ereleden zijn :Freek Luider
Jenny RijntjeslogoTekstEUKV


Gerard Rijntjes
Anton Westening.logoTekstEUKV


De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht,onder nummer 40481216.

Het codenummer van de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is 219.

Contributie en andere overschrijvingen,kunnen geschieden op Rabo banknr:
NL 57RABO 0132 4329 35 t.n.v. Eerste.Utrechtse.Kanarie.Vereniging.