Bestuur

 

Voorzitter
jannes
J.Rosendal
Telefoon 0653240106
email voorzitter EUKV

Secretarisfunctie waarnemend
henk
Henk Doward
van Lannoystraat 3
4143BH Leerdam
Telefoon 0345 613525
email secretaris EUKV

Penningmeester
ger
G. Hak
Telefoon 0294-741335
email penningmeester EUKV

2e Voorzitter (vacant)
willem

email 2e voorzitter EUKV

2e Penningmeester (vacant)
vacant
email 2e penningmeester EUKV

2e Secretaris (secr TT comm)
Ledenadministratie

marijke
M.Wever
Telefoon 0630707365
email 2e secretaris EUKV

Overige tentoonstelling commissieleden

Opbouw TT A.Harskamp email Aart

Keuring TT M.Everaars email Mark

Catalogus TT S.Meester email Steven

Ringencommissaris A.Harskamp email Aart telefoon 030 2433480

Organisator Vogelbeurzen en evenementen W.Pest email Willem 030-2612201

Webmaster A.v.Kesteren email webmaster Arie

Onderstaand de gouden speld die wordt uitgereikt aan ereleden.

logoTekstEUKV

Ere-voorzitter: Piet KragtenlogoTekstEUKV


Ereleden zijn :Freek Luider
Jenny RijntjeslogoTekstEUKV


Gerard Rijntjes
Anton Westening.logoTekstEUKV


De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht,onder nummer 40481216.

Het codenummer van de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is 219.

Contributie en andere overschrijvingen,kunnen geschieden op Rabo banknr:
NL 57RABO 0132 4329 35 t.n.v. Eerste.Utrechtse.Kanarie.Vereniging.Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.