Laatste nieuws/Mededelingen

Beste sportvrienden.
Drempels in onze vogelsport.
Al jaren loopt onze vogel hobby erg terug, jeugd heeft op enkele uitzonderingen na wel wat anders te doen tegenwoordig, je krijgt de jonge mensen maar niet gemotiveerd om opa, vader enz. op te volgen in onze mooie vogelsport.
Het wordt liefhebbers en verenigingen de laatste jaren ook niet gemakkelijk gemaakt, aangepaste wetgevingen hangen ons boven het hoofd, diervriendelijke kooien, anders omgaan met de levende have.
Gelukkig gaan de meesten van ons op een fatsoenlijke manier met hun vogels om, maar de uitwassen bevestigen vaak de regel, hoe onterecht vaak.
Punt is wel dat er steeds minder kennis gedeeld wordt in de vereniging, vaak word een oplossing gezocht voor problemen op het W.W.W. , persoonlijk contact om te leren en te informeren is er steeds minder.
Er zijn steeds minder specialisten in de vereniging, met echte topvogels, die resultaten behalen op de echt grote wedstrijden, waar zijn die mensen gebleven.
Ook het beleid van de bond, dat mensen van diverse verenigingen bondslid kunnen zijn doet de saamhorigheid in een vereniging geen goed, leden die gezamenlijk spelen voor clubkampioenschappen op district en Bondsshow en daar de vereniging vertegenwoordigen waar ze bondslid zijn, maak de keuze maar als je bij meerdere verenigingen bondslid bent, je moet het maar willen, kan toch eigenlijk niet.
Wilde eigenlijk wat schrijven over de steeds hogere drempels die opgegooid worden, voor de vogelliefhebber, duivenmelkers enz. We kunnen onze kop wel in het zand steken, maar het gaat niet goed met de sport.
Ruim 2 jaar lang zo goed als alles afgelast door Covid-19,niets kon of mocht en er zijn mensen afgehaakt in die 2 jaren en niet zo weinig ook, hopelijk blijven we voorlopig verschoond van Covid maatregelen.
Maar het grootste probleem in de toekomst zal ongetwijfeld de vogelgriep gaan worden, als dit niet al zo is.
Denk dat afgelopen jaar meer shows gecanceld zijn i.v.m. Vogelgriep, als Covid.
Enkele jaren terug moest ook de E.U.K.V. haar onderlinge TT cancelen (vogelgriep). enkele jaren daarvoor was het ook bijna zover, maar 2 weken voor de TT werd het tentoonstellingsverbod opgeheven en kon gelukkig alles door gaan.
Weet dat afgelopen TT 2021 aan een zijde draadje hing, uitbraak van vogelgriep in Vinkeveen, bewakingsgebied liep tot halverwege Maarssen, hemelsbreed misschien 2km van de zaal af, veel mensen zullen dit niet weten maar zo dichtbij was de afgelasting, mensen waren alleen maar bezig met covid.
Vraag me af of dit besef er was in november jl.
Hopelijk blijft de vereniging en alle andere verenigingen voorlopig verschoond van al die ellende.
Goede kweek en een covid en vogelgriep vrij jaar gewenst.
Laatste nieuws is dat er in het Verenigd Koninkrijk honderden dode Jan van Genten worden gevonden en ook ons kleine landje ontspring de dans niet, sternen worden ziek of dood gevonden.
Vooral de kolonie broeders zijn zwaar de pineut.
Freek

Nieuwegein 18 maart 2022
In memoriam Jenny Rijntjes
Afgelopen dinsdag bereikte mij het droevige nieuws, dat ons erelid Jenny was overleden.
Insiders wisten al langer dat zij ziek was.
Maar toch dit nieuws, wil je niet graag horen.
De vereniging verliest in haar een lid, die altijd klaar stond om te helpen.
Ik zal haar blijven herinneren als een echte vogelvrouw en trouw lid die veel voor de EUKV heeft gedaan en betekend.
Jenny bedankt voor alles en rust zacht.

Arie van Kesteren

Beste sportvriendinnen en vrienden
Volgens mij hoeven we geen betoog te houden over de gevolgen die het COVID 19 virus heeft op onze samenleving.
Met deze woorden begon ik mijn openingswoord in 2020 en hoe ver zijn wij nu, verwijzend naar de persconferentie van het kabinet begin december.
Het omikronvariant waart rond in ons land en zou nog heftiger en meer impact hebben, dus werd geadviseerd om een booster te nemen.
Ja ik zal het nemen daar ik geacht word om dat te nemen omdat ik zelf behoor tot de categorie risicovolle personen, heb ik mij ingeschreven voor een boosterprik .
De zorg voor onze gezondheid (en dat we gezond blijven ) gaat in deze tijd boven alles .
Terwijl ik dit schrijf komen de berichten binnen van het RIVM en de heren Rutte en De Jonge over mogelijke strenge maatregelen te nemen ingaande 19 december tot medio januari 2022 om het omikronvariant in te dammen.
De gevolgen van de overheidsmaatregel raken zo ongeveer alle factoren van onze samenleving en dus ook het uitoefenen en de beleving van onze hobby.
Kijk naar de plannen die je maakt als vereniging o.a. de vogelbeurs, ledenbijeenkomsten, ledenvergadering en voorbereiding onderlinge tentoonstelling, waar je toch naar toe leeft als vereniging.
Het is je uithangbord van je vereniging.
Het pakket aan maatregelen dat de regering heeft afgekondigd, heeft als gevolg dat alle evenementen en bijeenkomsten e.d. verboden zijn tot minstens medio Januari 2022.
Ook dit heeft gevolgen voor de vogelbeurs en andere activiteiten van onze vereniging, zoals het organiseren van een spelavond in december en onze Nieuwjaarsreceptie in januari 2022.
U begrijpt wellicht dat we daar in het bestuur al doende waren met dit vraagstuk sinds we weken eerder de leefregels van de overheid meekregen en er toen gecommuniceerd werd dat de maatregel tenminste tot Januari 2022 zouden gelden.
Gelet op de gemiddelde leeftijd van onze leden ( met alle respect ) vroegen we ons al hardop af of we opzettelijk het risico moeten opzoeken, dus zodoende voorlopig geen activiteiten .
Goeddeels waren we eigenlijk al wel zover dat we dit niet doen zolang er sprake is van een toename van besmettingen .
Het bestuur zou de verantwoordelijkheid niet willen dragen dat u thuis komt van een gezellige feestdag en daarna als Corona/ omikron slachtoffer op intensive care zou belanden .
Spijtig en jammer is dat wel, maar volgens mij een relatief kleine offer nu het virus zo om zich heen grijpt (desondanks de afname ). Isolement en eenzaamheid vallen ouderen door de maatregel nu ten deel.
Graag wil ik toch nog even terug blikken op onze onderlinge Tentoonstelling 2021, ondanks dat er twijfel bestond dit te organiseren, is de TT commissie er toch in geslaagd, met behulp van leden en vrijwilligers om er een mooie tentoonstelling van te maken.
Graag benadruk ik nogmaals bij deze mijn complimenten aan de TT-Commissie, leden en vrijwilligers, die naast het slagen van de tentoonstelling ook rekening hielden met de opgelegde maatregelen om de veiligheid van bezoekers en leden te waarborgen.
Blijf gezond en neem de leefregels in acht, zo komen we hopelijk snel weer toe aan ons gewone dagelijkse leven en kunnen we gezond en wel elkaar weer zien, spreken, bezoeken en treffen op de manier die we gewend zijn en waren .
Dan nog iets wat mij echt even aan het hart gaat en wat mij erg bezig houdt.
In de wandelgangen komt het roddelcircuit steeds meer en meer op gang.
Mensen doen veronderstellingen die nergens op gebaseerd zijn en roepen ongegrond dingen die het bestuur van een club als de EUKV er niet makkelijker op maakt.
Op die manier komen er een hoop onwaarheden in omloop die allemaal weer ontkracht moeten worden. Dat kost energie en dat zou niet nodig moeten zijn .
Deze onwaarheden gaan niet alleen over mij ( de meeste zelf niet ) , maar wel over andere leden van het bestuur .
Ik hou daar niet zo van en volgens mij heeft eenieder ons e-mailadres en/of telefoonnummer.
Het zou beter en netter zijn om een van ons persoonlijk te benaderen.
We staan u graag te woord en hou in uw achterhoofd dat aan roddels de meeste goede dingen kapot gaan.
Zelf zal ik de komende tijd de tijd nemen om te bedenken of ik er persoonlijk iets mee moet.
Rest mij jullie allen fijne feestdagen en een gezond 2022 toe te wensen.
Voorzitter EUKV Jannes Rosendal

Contributie 2022,

Beste leden,
De maand december, traditioneel gezien de maand waarin de leden van onze vereniging hun contributie gaan voldoen.
Wij hopen er natuurlijk op het volgende jaar weer met elkaar te kunnen genieten van de vergaderingen, lezingen en andere gezellige bijeenkomsten.
Natuurlijk gaan wij er ook van uit het komende jaar weer onze jaarlijkse keuring en TT te kunnen organiseren.
De jaarlijkse contributie voor bondsleden bedraagt 36,00.(incl € 6,00 voor het bekerfonds.)
Voor enkel verenigingsleden bedraagt dit 18,00.(incl € 6,00 voor het bekerfonds.)
De bijdrage voor donateurs bedraagt 10,00.
Zijn er bij u familieleden of kennissen die onze vereniging nog niet steunen en zouden zij dat in 2022 willen gaan doen, dan zijn zij van harte welkom.
Even een berichtje naar onze secretaris en wij zien de 10,00 ondersteuning graag tegemoet op onderstaand rekeningnummer.
Het over te maken bedrag gaarne op de bankrekening van de E.U.K.V.
NL 57RABO 0132 4329 35 o.v.v. contributie 2022 ( of donatie 2022)
Het is nog wat vroeg, maar bij deze vast een heel gezellige maand december.
Blijf allen gezond en wij zien elkaar weer zodra dit mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Ger Hak penningmeester

 

Jubilarissen 2021

Hans Hazeleger en Freek Luider resp 25 en 40 jaar lid van de EUKV


Beste Sportvriendinnen en Vrienden

Volgens mij hoeven we geen betoog te houden over de gevolgen die het COVID 19 Virus heeft op onze samenleving .
De zorg voor onze gezondheid (en dat we gezond blijven ) gaat in deze tijd boven alles .
Terwijl ik dit schrijf komen de berichten van het RIVM en de heren Rutte en De Jonge over mogelijk afnemende groei van Corona -besmettingen binnen.
Goed nieuws dus , als deze analyse blijft te kloppen en de werkelijk door zet , met het goede nieuws dat er weer ruimte komt dat de Horeca , en wij als vereniging kunnen kijken wat er mogelijk is ( met nadruk goed overweging ).
Maar tussentijds raken de overheidsmaatregel zo ongeveer alle factoren van onze samenleving , en dus ook de uitoefenen en beleving van onze hobby.
Kijk naar de plannen die je maak als vereniging o.a. vogelbeurs , ledenbijeenkomsten , ledenvergadering , voorbereiding onderlinge tentoonstelling , waar je toch naar toe leeft als vereniging , het is je uithangbord van je vereniging.
Als gevolg van het maatregelpakket heeft de regering ook afgekondigd , dat alle evenementen , en bijeenkomsten e.a. verboden zijn tot minstens 1 Juni en 1July van dit jaar , dit heeft dus gevolgen voor de vogelbeurs , en andere activiteiten van onze vereniging.
U begrijpt wellicht dat we daar in bestuur al doende waren.
Met dit vraagstuk sinds we weken eerder de leefregels van de overheid meekregen en er toen gecommuniceerd werd , dat de maatregel tenminste tot 1 juni / july zouden gelden.
Gelet de gemiddelde leeftijd van onze leden ( met alle respect ) vroegen we ons al hardop af of we opzettelijk het risico moeten opzoeken , dus geen activiteiten .
Goeddeels waren we eigenlijk al wel zover dat we dit niet doen zolang er spraken is van een toenamen van besmettingen .
Het bestuur zou de verantwoordelijkheid niet willen dragen dat U thuis komt van een gezellige ledenbijeenkomst en daarna Corona/ slachtoffer op intensive care zou belanden .
Spijtig en jammer is dat wel , maar volgens mij een relatief kleine offer nu het virus zo om zich grijpt ( gelukkig is er afname ).
Isolement en eenzaamheid vallen Ouderen Nederlanders door de maatregel nu deel.
Gelukkig bedrijven wij als kweker van o.a. Kanaries ,Parkieten , Tropen , exoten , waar we veel energie in kwijt kunnen. Het werk daaraan is immers nooit klaar .
Blijf gezond , en neem de leefregels in Acht , zo komen we hopelijk snel weer toe aan ons gewone dagelijkse leven en kunnen we hopelijk gezond en wel weer zien , spreken, bezoeken en treffen op de manier die we gewend zijn en waren .
Voorzitter EUKV Jannes Rosendal

Koninklijke onderscheiding en Jubileum Freek

Beste vogelvrienden van de EUKV
Het eerste deel van het jaar, voor het ingaan van het zomerreces, is zo langzamerhand voorbij.
Door het Corona virus hebben wij elkaar helaas maar tweemaal mogen ontmoeten.
Wij gaan nu met zn allen van de zomer genieten, voor zover dat binnen de beperkende maatregelen mogelijk is.
Laten we hopen dat we elkaar in september weer, in welke vorm dan ook, kunnen ontmoeten in ons clubhuis aan de Oregondreef.
Graag willen wij jullie nog wel het volgende mededelen.
Freek Luider is in mei aanstaande 40 jaar lid van de bond.
Hem zal in de maand mei de hieraan verbonden bondsmedaille worden uitgereikt.
Verder zijn wij trots u te kunnen mededelen dat Freek naast deze bondsonderscheiding vandaag ook van onze burgemeester een telefoontje heeft gehad waarin hem werd medegedeeld dat hij een Koninklijke Onderscheiding ontvangt.
Het lintje wordt hem later in het jaar, op feestelijke wijze, opgespeld door de burgemeester.
Freek was reeds erelid van de EUKV. Dit is de enige onderscheiding die wij bij de EUKV kennen.
Een aantal leden hebben een aanvraag ingediend om Freek deze Koninklijke onderscheiding te verlenen.
Hij krijgt de onderscheiding voor zijn verdienste voor de vogelsport in Utrecht en de EUKV in het bijzonder.
Het bestuur ondersteunt dit initiatief ten volle.
Immers, als er iemand binnen de vereniging dit verdient, is het Freek wel.
Veertig jaar de drijvende kracht zijn achter een vereniging kom je niet vaak tegen.
Daar mag je als vereniging terecht dankbaar en trots op zijn.
Freek van harte gefeliciteerd, namens de gehele vereniging.
Wij hopen dat iedereen een goede zomerperiode zal hebben en wensen jullie voor de komende maanden alle goeds.
We hopen jullie in september gezond en wel weer te ontmoeten.
Het Bestuur

Reactie van Freek op zijn onderscheiding

Bestuur en leden van de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging.
Jullie zullen begrijpen dat de verrassing erg groot was toen ik vrijdagmorgen 24 april een telefoontje kreeg van Burgemeester Jan van Zanen van de stad Utrecht.
En deze mij mededeelde dat ik een lintje kreeg en wel voor mijn werk al die jaren voor de E.U.K.V. , daar werd ik wel even stil van hoor en dacht ook dat ik in de maling werd genomen ,niet dus.
Ik wil dan ook de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt van harte bedanken hiervoor.
Ook een ieder die me op wat voor manier dan ook gefeliciteerd heeft dank hiervoor ,dank ook voor de mooie bossen bloemen.
Weet dat ik het altijd met hart en ziel gedaan hebt voor de club ,het plezier en mijn liefde voor de vereniging en vogelsport heeft altijd voorop gestaan ,ik heb in die tijd veel geleerd en doe dat gelukkig nog.
Tijd voor nieuwe mensen nu en laten we hopen dat het de vereniging goed gaat.
Wens de vereniging een mooie tijd toe.
Sportgroeten Freek Luider.

 


Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.