De TT van 2019 zit er weer op
Alle prijswinnaars nogmaals proficiat , niets gewonnen , volgend keer beter.
Alle inzenders op het district en wereldshow veel succes gewenst.
Sportgroeten Freek

Verslag jubileum tentoonstelling 2019.

Op dinsdag 19 november jl. was het dan zover, het bekende ritueel t.t. materiaal laden bij de fa.Bakker, de start van de onderlinge t.t. die dit jaar in het teken stond van het 110 jarig bestaan.
Toen op weg naar de Oregondreef om alles op te bouwen.
De sfeer was goed en er was al veel voorbereidend werk gedaan door het bestuur.
Spoedig stond alles op zijn plek, hoewel er nog wat geïmproviseerd moest worden om het aantal plaatsen voor de keurmeesters uit te breiden, maar dat is prima gelukt.
Ook werd de bestuurskamer omgebouwd tot keurkamer voor de zangkanaries.
Tussen de middag getrakteerd op een heerlijke lunch.
‘s Middags stond alles klaar om de vogels te huisvesten.
Woensdagmiddag en -avond hebben de leden hun vogels ingebracht, er waren 450 vogels ingeschreven, een prachtig aantal.
Dat geeft hoop voor de toekomst.
Toen alles binnen was, werden de voorbereidingen getroffen voor de volgende dag.
Donderdag de keurdag, veel medewerkers waren al aanwezig om 8.00 uur, de zangkast even open en alles in gereedheid gebracht om de keurmeesters te ontvangen.
Ontvangst met koffie en gebak het kon niet beter.
Het secretariaat was dit keer bemand door Jolanda, Jenny en Freek en kon diverse mooie uitslagen worden vermeld in de catalogus.
Tussen de middag gezellig en met z’n allen genoten van een heerlijke maaltijd.
Vroeg in de middag waren de meeste keuringen klaar en konden de klassementen en prijswinnaars uitgezocht gaan worden.
Dit is een precies werkje en moet zorgvuldig gebeuren, er is niets vervelender als na een dag hard werken te zien dat er prijzen achter verkeerde namen staan.
Tot slot alles gereed gemaakt voor de catalogus en konden de gegevens naar de drukker gebracht worden.
De kwaliteit van de catalogus was dit jaar goed te noemen.
Vrijdag waren de medewerkers weer tijdig aanwezig om de zaal verder gezellig te maken, met wat groen en ook de rozetten aan de kooien.
En natuurlijk werden de vogels verzorgd door de medewerkers, ook hiervoor dank.
Opening van de t.t. was om 19.30 uur en het was druk en gezellig, de leden waren natuurlijk nieuwsgierig hoe hun vogels het hadden gedaan.
De vereniging bood koffie en wat lekkers aan en tijdens de avond werd er regelmatig rondgegaan met worst en kaas en gefrituurde hapjes.
Ger was als vanouds op dreef, wat een geweldige verzorging, maar wat moet die beste man moe zijn geworden van de trap op en af lopen.
Zaterdag alles weer aan kant, voor het publiek en de receptie.
Ook zaterdag was het weer gezellig en wat hebben we toch een mooie locatie ter beschikking waar we optimaal gebruik van kunnen maken.
Het hoofdbestuur van NBvV werd vertegenwoordigd door Sjaak van Bennekom.
Goed was het om te zien dat vertegenwoordigers van de zusterverenigingen ook aanwezig waren, maar ik heb er ook veel gemist.
Zondag de laatste dag en tevens de prijsuitreiking.
Goed dat er bij de prijswinnaars dit keer wat nieuwe gezichten waren.
’s Morgens hebben we nog wat zangkanaries uitgezet en afgeluisterd, helaas weinig animo.
Ook werden we bezocht door een lokale TV zender en werd menig liefhebber geïnterviewd.
Zodra dit wordt uitgezonden krijgen jullie hierover bericht.
Om 15.00 uur werd er begonnen met het uitgeven van de vogels.
Maandagmorgen afbreken, opruimen zaal en terug brengen van het t.t. materiaal naar de firma Bakker.
Helaas ben ik daar niet bij aanwezig, dus kan ik daar niets over roepen.

Hopelijk volgend jaar wat nieuwe gezichten erbij, om te helpen.
Er wordt goed voor je gezorgd.
Mensen allemaal hartelijk bedankt voor de mooie jubileum tentoonstelling van 2019.
Sponsors, inzenders, bestuur en medewerkers bedankt zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
Een speciaal woord van dank voor alle dames die gezorgd hebben voor het serveren van de drankjes (achter de bar) en het verkopen van de lootjes.(niet het meest dankbare, maar wel belangrijk)
Foto’s van de t.t. zijn gemaakt door Ger Hak.
Hartelijk dank hiervoor.

De kampioenen van de show waren.
Meesterzanger Waterslagers H. Doward met 140 pnt.
Algemeen kampioen Kleur W. Dijs met 94 pnt.
Algemeen kampioen Postuur M. Everaars met 94 pnt.
Algemeen kampioen Exoten W. Pest met 94 pnt.
Algemeen kampioen Kromsnav. A. Harskamp met 93 pnt.
Vriendelijke groeten
Arie webmaster EUKV

**Achteraf heb ik vernomen dat er slechts een paar mensen aanwezig waren bij het afbreken en wegbrengen van het materiaal naar de fa Bakker, jammer en niet leuk voor het bestuur, kom mensen dat mag niet meer gebeuren laat elkaar en de club niet in de steek.

 

Impressie van de onderlinge TT 2019


prijzen voor de verloting


overzicht tt zaal


zangkanarie


harlekijn


gouldamdine


prijzen voor de winnaars


onderonsje leden


uitleg over zangkanaries


interview v.d.Veer sr


winnaar bij de zangkanaries Henk Doward


winnaar bij de kleurkanaries W.Dijs


winnaar bij de A3 kleurkanaries Cees Hees


f. mulder


kampioen postuur met harlekijn Mark Everaars


jan v.d. veer


cees verhoef


jenny rijntjes


jolanda koot


Willem en Co


gerard rijntjes


alfons reynders


hans hazeleger


j. verschuren


j. rosendal


nico hees


h.leeman

 


Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.