Onze Vereniging

Beste bezoeker(ster) van onze site.
Hierbij willen wij U wat meer informatie geven over de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging, kortweg genoemd E.U.K.V.
De E.U.K.V. is opgericht op 17 Februari 1909 , later sloot de vereniging zich aan bij de toenmalige Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders .
De vereniging is goedgekeurd bij Kon. besl. van 27 feb.1915,no.26-gewijzigd op 16 feb.1939, no 31.
Per 1 Januari 2017 is de vereniging aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers onder code 219.
Dit na samengaan van beider bonden.
De vereniging heeft zich ten doel gesteld de vogelsport te bevorderen in de meest ruime zin van het woord,wij trachten dit te bereiken door het houden van vergaderingen en informatie bijeenkomsten.
Ook kunnen leden op deze bijeenkomsten hun vogelervaringen uitwisselen.
Ook wordt er in de vereniging hulp verstrekt inzake kweek en africhten van de vogels.
Verder organiseert de vereniging jaarlijks haar onderlinge tentoonstelling.
Verder organiseren we minimaal 4 x per jaar een vogelbeurs, waarvan de data tijdig bekend gemaakt worden.
Bent U een vogelliefhebber(kweker) en nog niet aangesloten bij een vereniging, dan nodigen wij U geheel vrijblijvend uit om eens een bezoekje te brengen aan een van onze verenigingsavonden.
Die worden gehouden in ons clubgebouw , Oregondreef 33 Utrecht, aanvang 20.00 uur.
De verenigingsavonden zijn op de 1e dinsdag van de maand ,m.u.v. de vakantiemaanden.
Wist u dat ook u de vereniging kunt ondersteunen. Met een minimale bijdrage van 10 per jaar bent u al donateur van onze mooie vereniging.
We hopen U een keer op een activiteit van onze vereniging te mogen begroeten.
Nadere informatie kunt U verkrijgen bij de secretaris

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht,onder nummer 40481216.
Het codenummer van de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is 219.
Contributie en andere overschrijvingen,kunnen geschieden op
Rabobanknr: NL 57RABO 0132 4329 35 t.n.v. E.U.K.V.


Word lid van de EUKV,
een gezellige vereniging,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.