Zangkanaries

 

Landelijke Studieclub Waterslagers "DE NACHTEGAAL"

Opgericht in 1933, in samenwerking met de plaatselijke waterslagervereniging de Nachtegaal uit den Haag
De eerste voorzitter was dhr J. Gerrits uit den Haag tevens voorzitter van Luscinia.
De secretais was dhr M.v. Woezik een bekende keurmeester en kweker van waterslagers, dankzij diens verslagen is er veel bekend gebleven over het reilen en zeilen van de club in de beginjaren
Doel was om jaarlijks een landelijke zangwedstrijd te houden voor de aangesloten leden van club.
In de oorlogsjaren 1943/1944 stopte de vereniging (tijdelijk opgeheven) met haar activiteiten.
Dankzij de toenmalige penningmeester C.v. Middendorp konden de activiteiten na de oorlog weer snel opgepakt en een ledenvergadering belegd worden in Amersfoort.
Ook is de jaarlijkse studiedag (wedstrijd) lang gehouden in een parochiehuis in Amersfoort.
Bij aanvang bedroeg het ledenbestand ca 21 leden, maar groeide gestaag door naar 200 leden in 1973.
Bekende leden uit de beginjaren waren dhrn v. Zanten, Gerrits, M.v. Woezik, C. Hofland, v.d. Velden, F. Schouten, J. Schuilenburg, Breemer, C.v. Middendorp , Frits Konkelaar, N.Nieuwenhuizen, R.Vos en M. Jochemsen
De vereniging bestaat nog steeds en houd haar jaarlijkse wedstrijd nu in Rijssen.
Dus liefhebbers en kwekers van waterslagers sluit u aan bij de Nachtegaal of de andere speciaalclub NZHU te Katwijk.

HET OPKOOIEN EN JONGE VOGELS VOOR DE ZANG
Het is bijna weer zover dat we de jonge mannen gaan opkooien.
Tijd om aan de weet te komen of onze verwachtingen, gaan uitgekomen.
Voordat we ze gaan opkooien moeten de vogels goed doorgeruid zijn.
Vogels die nog ruien blijven vaak hangen in de studiezang.
De zangkooitjes dient u een aantal weken van tevoren goed te reinigen en te behandelen met een luiswerend middel, want in die kleine kooien, die vaak in een verwarmde omgeving komen te staan, kan heel gemakkelijk luis komen.
Eenmaal luis in de zangkast en kooien, zal de vogels storen en van de zangtraining komt dan niet veel terecht.
Er zijn verschillende goede middelen tegen deze luis in de handel.
Zelf gebruik ik Dasty geel van de Wibra,lekker goedkoop en het werkt prima en heeft geen vervelende bijwerkingen.
Het uitvangen van de jonge mannen is een goede gelegenheid om ook de poppen te controleren op gebrekenen en hun conditie.
Maak een lijst waarop u de ringnummers zet van de vogels die u wilt behouden of opruimen.
U kunt natuurlijk ook de poppen en oude vogels die u wilt behouden voorzien van een extra knijpring.
Deze methode is vooral belangrijk bij de beoordeling van de toekomstige kweekpoppen.
De poppen gaan weer terug in de volière.
De jonge mannen,die u wil opkooien gaan in de zangkast of een alternatief.
Ik heb zelf geen zangkast dus is mijn oplossing 2 elementrails aan de muur en 2 element haken van 25 cm, een bovenplank van multiplex met daarop gordijnrail gemonteerd.
Zodra dit nodig is worden hier de gordijnen aan bevestigd.
Voordeel is dat het snel en makkelijk te monteren en demonteren is en dat er weinig opslagruimte nodig is.
De afmeting van de bovenplank is afhankelijk van de beschikbare ruimte en het aantal zangkooitjes.
Ik kooi mijn vogels ongeveer 6 weken voor de eerste wedstrijd op, maar uiteraard met de restrictie dat ze goed doorgeruid zijn.
Als de vogels in de zangkooitjes zitten, zet ik het ringnummer erop met een schoolbordkrijtje, omdat dit makkelijk is te verwijderen.
Plaats zoveel mogelijk broers en halfbroers bij en boven elkaar voor een gelijk luidende zang.
Zelf plaats ik tussen de jonge mannen een voorzanger, dat is bij mij de vader (of broer) van de vogels.
Dit is niet noodzakelijk maar zorgt er wel voor dat de jonge vogels sneller op zang komen.
Maar stelregel is beter geen voorzanger dan een slechte voorzanger.
De eerste dagen zullen ze wat stil zijn.
Ze kunnen elkaar nog vrij zien, want we plaatsen nog geen tussenschotjes.
Zodra ze gewend zijn kunnen schotjes tussen de kooitjes worden geplaatst,ongeveer 10 dagen na het opkooien.
Ik gebruik hiervoor stroken hardboard.
Observeren van de vogels in deze fase is belangrijk, om zeker te weten wat mannen zijn.
Bij twijfel van het geslacht de bewuste vogel, kooi ik hem toch op en wacht dan af of de zang wel of niet komt.
Niet lang daarna beginnen de brutaalste of ook wel de vlotste vogels alweer te zingen.
Hier komt het krijtje weer van pas, een streepje op het kooitje van de zanger.
Zet de vogels met de meeste krijtstreepjes onderop.
Hierdoor zullen de vogels bovenop worden gestimuleerd om ook te gaan zingen.
Laat u regelmatig zien bij de vogels zodat ze aan u wennen en rustig blijven zitten.
Geef ze wat lekker in een snoepzaadbakje, ik geef ze wat negerzaad.
Hele onrustige vogels geef ik wat blauwmaanzaad door het eivoer.
Maak gerust wat geluid, radio zachtjes of stofzuiger aan.
De zandladen van de zangkooitje worden snel vuil en het tweemaal per week schoonmaken van de kooitjes en de zangkast is geen overbodige luxe.
Voor de zangkooitjes heb ik een aantal reserve zandladen en wat reserve zitstokken.
Sommige kwekers leggen stroken papier op de lade ter bescherming tegen het inwerken van de ontlasting.
Op deze manier is het schoonmaken van de kooien snel gebeurd.
Maak tijdens deze schoonmaak ook de zangkast schoon en neem de planken af met een sopje waardoor u wat bleekwater heeft gemengd.
Vergeet daarbij ook de tussenschotjes niet.
En blijf alert op aanwezigheid van luis.
Maak ook de eet- en drinkglaasjes schoon.
Heeft u voldoende reserve glaasjes, dan is het schoonmaken een fluitje van een cent.
Sommige zangkanariekwekers hebben hun mannen in de zangkast op raapzaad.
Zelf geef ik ze gewoon gemengd zaad maar zorg er wel voor dat er geen hennep in zit en dagelijks een snoepzaadbakje eivoer.
Verder wat afwisseling met een klein stukje groenvooer.
De meeste fabrikanten hebben wel een zaadmengsel zonder hennep.
Te vette vogels zet ik tijdelijk op wit zaad.
Verduister niet te snel, de vogels moeten eerst goed doorzingen.
Het sluiten van het gordijn voor de kast gebeurt bij mij pas als de vogels doorzingen en de neiging hebben om wat hard van zang te worden.
Het aantal uren van verduisteren wordt langzaam opgevoerd.
HET AFRICHTEN VAN DE VOGELS
En dan wat ik noem het echte werk, het africhten van de vogels, ik werk volgens het systeem straffen en belonen.
Dit zal ik nader uitleggen: ik zet 4 vogels uit de donkere zangkast in het licht op een tafel, zingt een vogel dan krijgt hij iets extra in mijn geval een beetje negerzaad.
Vogels die niet zingen binnen 10 minuten krijgen niets extra en gaan terug in de donkere kast.
Zet de vogels in het begin niet te lang en niet te vaak uit, maar voer dit langzaam op, studeren moeten ze in de kast.
Aangezien ik veel vogels heb om af te richten, zet ik meerdere vogels tegelijkertijd uit.
Dat bespaard zeker in het begin veel tijd, maar zorg er wel voor dat ze elkaar niet zien.
Goed luisteren, en de vogels met foute toeren verwijderen, en buiten het gehoor van de andere vogels zetten.
Die gaan we dus niet gebruiken voor de wedstrijden.
Het is verstandig en wenselijk om de vogels niet altijd in dezelfde ruimte uit te zetten, zodat ze kunnen wennen aan een vreemde omgeving, zoals bij de wedstrijdkeuring.
Tot slot wens ik jullie veel luistergenot toe met het africhten van uw vogels.
Groet Arie van Kesteren waterslagerfokker

klik

Beste zangkanarieliefhebbers
Op de site www.zangkanaries.nl , is het mogenlijk foto’s van de wedstrijddagen te bekijken en voor wie wil luisteren: knop Alg. info en deel kanariezang.
Veel kijk- en luisterplezier.
Zangkennis,wat is dat?
Als je zangvogels kweekt en je wilt de zang in je vogels veredelen,dan is het logisch dat je ook iets moet weten over die zang.
Weet je er niets van, dan kun je nooit bewust de zang in een stam vogels verbeteren en blijft het altijd een geluksfactor.
Voor zangkennis hoef je geen muziek te kunnen lezen begrijpen, daar het lied van onze kanaries fonetisch beschreven wordt, daar bedoel ik mee dat iedere toer of toongreep in klinkers en medeklinkers wordt weergegeven.
Zangkennis krijg je door het leren van de toeren en veel naar verschillende vogels te luisteren.
Als je dat niet doet, zul je nooit zangkennis opdoen, zangkennis is nodig als je de vogels goed wilt begeleiden, maar zorgt er ook voor dat je als zangkanariekweker intensiever met je sport bezig bent en steeds meer van de zang van de vogels gaat houden,daar ze steeds weer nieuwe toeren brengen.
Zang is een combinatie van verschillende toeren , geerfd of aangeleerd die de vogel tot een lied samen weeft.
Zang is een uiting van mannelijke geslachtsdrift.
Als een vogeltje een toertje zingt of wat fluiten brengt dan wordt het niet als zang aangemerkt.
Zang is erfelijk, maar een vogel kan in zijn inprentperiode, wel degelijk toeren of toonstukken aanleren. Ook toeren van buitenvogels en andere geluiden die regelmatig herhaald worden zullen zij in hun voordracht ten gehore brengen.
Bij de beoordeling van een toer gaat de keurmeester altijd te werk volgens de drie trappen van vergelijking dat zijn voldoende,goed en zeer goed.
Stamharmonie wordt alleen gehonoreerd als de vogels hun lied als stam voortbrengen in gelijkheid met elkaar,ook al hebben de vogels alle vier in de stam een hoog aantal punten bij elkaar dan is het nog geen garantie voor stameenheid.
De zang moet harmonisch met elkaar worden voorgedragen en dit ter beoordeling van de keurmeester!!
De punten voor indruk worden alleen maar toegekend als de vogels ook indruk bij de keurmeester maken door hun lied vlot voor te dragen,anders niet!!!
Vogels die te vroeg opgekooid zijn hebben het nadeel dat ze bij hun eerste keuring niet voldoende punten behalen daar ze nog in volle studie zijn.
Je kunt als keurmeester geen punten geven voor toonstukjes die een student brengt.
Want de zangtoer wordt beoordeeld op lengte ,kracht,diepte en toonvolheid.
Aan geen van deze eisen kan de student voldoen,maar in de zangkast op een wedstrijd wordt de jonge vogel in verwarring gebracht door de verschillende variaties die ze in hun studietijd ten gehore krijgen wat weer funest is voor hun zang later!!!
Daar de vogel nog in zijn inprentperiode is kan hij van alles aanleren wat niet ten goede komt voor de kwaliteit van zijn familie lied.
Daarbij komt dat de vogels de hele week open staan en er meestal veel publiek komt zodat het beter had geweest als men had gewacht tot de vogel beter op zang was.
Pas als jonge mannen in de vlucht zingen en hun lied aan elkaar breien is de tijd gekomen om ze op te kooien.
De vogels moeten wel uitgeruid zijn om op zang te komen.
Let op een vogel die te vroegtijdig in de zangkast geplaatst wordt heeft een grote kans dat hij op een bepaald punt blijft steken en nog maanden in studie blijft.

Vind je het leuk om zangkanaries te gaan kweken , stuur een mail aan fjluider@hotmail.com

klik

Het vogelkluppie uit Utreg.

Een jaor of 27 geleje besloot ik om maor is lid te worde van een knarieklup, ik was
in ut bezit van een paor koppeltsies hazeknaaries leuke vogeltsies, dit zijn
zangknaaries weet ik nu.
U begrijp dat ik lit bin geworde van de 1e Utregse Knaarie Vereniging, mit as rede wat meer te wete te akomme over de knaariesport, lere dus.
De ledenvergaderinge waore in ut kluphuis sterrezig, lekke dig bij huis.
Man wat een geouwehoer de 2e kaomer was te niks bij, over pietsies wet niet gepraot ik denk wat mot ik hier.
Maor al snel wet ut praotkluppie in me hart gesloote.
Al snel aktief lit, hellepe op de tetoonstelling, vogeltsies voere, opbouwe, afbreke je ken ut zo gek niet noeme, of ut mos gebeure.
Laoter kwam onze bekende vogeltsiesburs in ut gebouw van de Paaordekatedraol, ook wel de paordestal genoemp, bere gezellig leuk om een praotsie te maoke over je hobbie die we daor gezameluk dele.
Ook an de bar was ut gezellig Rinus zorg hier voor ut natsie en droogie, lekkere ballegies uit de sju en een broodsie wos, we zijn de wel es bijna uitgerold, he’ Henk, maor genog hierove ut gaot teslotte tog om de pietsies of niet soms.
Heb u ook knaaries of andere beesies mit vere kom ons dan eens opzoeke, op de tetoonstelling of burs.

Pietsie uit Utreg.

Keuring zangkanaries op Mondial 2015


zo zijn de zangvogels gehuisvest


frans laurijssen en een buitenlandse collega

klik

Harzers

Waterslagers

Nieuwe zangkooi

Timbrado

klik


Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.